Αίτηση Υποβολής Προγράμματος

θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση για την υποβολή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Θεματικά Πεδία Εκπαιδευτών-Αξιολογητών Εκπαιδευτών-Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων<< >>Εγγραφείτε στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΤΕΙ ΚΜ