Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια καινοτόμα ολοκληρωμένη μαθησιακή μεθοδολογία STEAM (Science Technology Engineering ARTS Mathematics) η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εκπαιδευτική ρομποτική οδηγεί τους μαθητές στο να συνδυάσουν μια μηχανική κατασκευή, για παράδειγμα ένα όχημα (ρομπότ) και […]

Game Developer με την Unreal Engine

Ο προγραμματισμός των παιχνιδιών λόγω των υψηλών απαιτήσεων και της αύξησης περιπλοκότητας γίνεται ολοένα και με πιο εξελιγμένα εργαλεία. Παρ’ όλη όμως την χρήση των εξελιγμένων εργαλείων αυτών, όλες οι μηχανές γραφικών και τα εξελιγμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την σχεδίαση μοντέλων στην βάση τους χρησιμοποιούν την ίδια λογική. Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος […]

Πιστοποίηση Τεχνικών Δικτύων Οπτικών Ινών

Η τεχνική κατάρτιση κι εξειδίκευση επαγγελματιών τεχνικών και μηχανικών του χώρου των ηλεκτρολογικών-ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων δεδομένων με ειδικό ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών. Τεχνικές δεξιότητες εγκαταστάσεων οπτικών ινών. Επαγγελματίες τεχνικοί και μηχανικοί του χώρου των ηλεκτρολογικών-ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ειδικό ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών. Αδειούχοι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι. Απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ή […]

Σχεδιασμός Ψηφιακών Παιχνιδιών με το Construct 2

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές αρχές της πλατφόρμας δημιουργίας παιχνιδιών Construct 2 (Game Development with Construct 2). Εκμάθηση στις μονάδες μέτρησης διαφόρων τιμών του έργου, τους τύπους έργων και πως δοκιμάζουμε, εξάγουμε και δημοσιεύουμε ένα έργο. Εκμάθηση στο πως δημιουργούμε ομάδα συμβάντων και πως αντιστρέφουμε μία συνθήκη (condition). Εκμάθηση του […]

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Arduino

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια καινοτόμα ολοκληρωμένη μαθησιακή μεθοδολογία STEAM (Science Technology Engineering ARTS Mathematics) η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εκπαιδευτική ρομποτική οδηγεί τους μαθητές στο να συνδυάσουν μια μηχανική κατασκευή, για παράδειγμα ένα όχημα (ρομπότ) και […]

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο kit Mindstorms EV3

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια καινοτόμα ολοκληρωμένη μαθησιακή μεθοδολογία STEAM (Science Technology Engineering ARTS Mathematics) η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εκπαιδευτική ρομποτική οδηγεί τους μαθητές στο να συνδυάσουν μια μηχανική κατασκευή, για παράδειγμα ένα όχημα (ρομπότ) και […]

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο kit WeDo 2.0

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια καινοτόμα ολοκληρωμένη μαθησιακή μεθοδολογία STEAM (Science Technology Engineering ARTS Mathematics) η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εκπαιδευτική ρομποτική οδηγεί τους μαθητές στο να συνδυάσουν μια μηχανική κατασκευή, για παράδειγμα ένα όχημα (ρομπότ) και […]

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σκοπός του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι: 1) Η δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. 2) Η δυνατότητα απόκτησης Βεβαίωσης παρακολούθησης από Κ.Ε.Δι.Βι.Μ του ΤΕΙ ΚΜ ή/και Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 3) Η δυνατότητα να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται εξαιτίας της προσιτής τιμής […]

Διδακτική Μαθηματικών και σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευομένων να μάθουν τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στο να κάνουν τους μαθητές τους να θυμούνται έννοιες που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της μαθηματικής του εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων διδακτικών μαθηματικών γνώσεων μέσω καινοτόμων διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων σχετικά με την ανάδειξη […]

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ουσιαστική και ποιοτική επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης ώστε αυτά να εφοδιαστούν με εξειδικευμένες γνώσεις στη διοίκηση και την ηγεσία της εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό και την ποιοτική αναβάθμισή, τόσο την ατομική όσο και της εκπαίδευσης γενικότερα. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφούμενοι γνώσεις, τις οποίες […]