Πληροφορίες/Εκπτώσεις

Το δίδακτρα κάθε σεμιναρίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πληροφορίες πληρωμής

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της  Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR25 0172 2570 0052 5709 4743 850  και δικαιούχο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου.

Στην Αιτιολογία της κατάθεσης του ποσού να αναφέρετε τον Τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που επιλέξατε να παρακολουθήσετε. Επίσης να αποστέλλετε το αντίγραφο της κατάθεσης  στη διεύθυνση kedvm@teicm.gr

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς συμμετεχόντων σε ίδιο μάθημα επόμενης περιόδου καταβάλλοντας το ποσό που εκκρεμεί για την εξόφληση των διδάκτρων. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων. Σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διδάκτρων, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες/φορείς πρέπει να επικοινωνήσουν με το Πρόγραμμα, ώστε να υποβάλουν αίτηση προσφοράς.