Επικοινωνία

 • Οργάνωση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ:

  Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διατελεί ο Δρ. Μωυσιάδης Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας.

  Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διατελεί ο Δρ. Βαρσάμης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.

  Μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ είναι οι:

  Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

  Δρ. Γαρύφαλλος Φραγκίδης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,(Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ.), στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στην αίθουσα ΟΠ 037. Η υλοποίηση των προγραμμάτων που απαιτούν τη χρήση χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων γίνεται σε ίδιες δομές του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Για επικοινωνία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

Τηλ: 2321049141 (Ιωαννίδου Αγγελική)

email: kedvm@teicm.gr

facebook.com/kedvmteicm

Διεύθυνση  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΤΕΙ ΚΜ:

Τέρμα Μαγνησίας,  62100 Σέρρες.  Iσόγειο του κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στην αίθουσα ΟΠ 037

Φόρμα Επικοινωνίας