Εγγραφή Εκπαιδευομένου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για συμμετοχή σας σε ένα από τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR25 0172 2570 0052 5709 4743 850 και δικαιούχο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου.

Στην Αιτιολογία της κατάθεσης του ποσού να αναφέρετε τον Τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που επιλέξατε να παρακολουθήσετε. Επίσης να αποστέλλετε το αντίγραφο της κατάθεσης στη διεύθυνση kedvm@teicm.gr