Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες
Toggle navigation

New User Registration

Εγγραφείτε στο σεμινάριο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εγγραφής.
Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.

URL of your website (optional)


Επιλέξτε ένα σεμινάριο από την λίστα
Ναι Συμφωνώ!